Web Analytics
Skip to content

Om London

London er en av de største byene i Europa, og har gjennom nærmere to årtusener vært et av verdens viktigste politiske og økonomiske sentre.

Selve byen har omkring 7,5 millioner innbyggere (2005). Regner man det urbane området, som strekker seg inn i nabogrevskap, blir tallet 8,6 millioner, og regner man hele Londons pendlerbelte kommer man opp i mellom 12 og 14 millioner avhengig av hvordan man definerer området. Byen regnes som den største i EU etter folketall.

Med London mener man vanligvis området kjent som Stor-London, som både er et grevskap og en region. Midt inne i dette området finner man City of London, som er et eget grevskap, lokalt kjent som the City eller the Square Mile. Det urbane området vokste kraftig i viktoriansk tid og igjen i mellomkrigstiden. I 1940-årene førte først andre verdenskrig og deretter lovgivning omkring det grønne beltet til at veksten stoppet opp.

London består av 32 bydeler, hver styrt av sitt eget valgte bydelsstyre. I perioden 1986-2000 var det bydelene som styrte London, hver på sitt område, uten et felles bystyre. Det er fortsatt et visst lokalt selvstyre i bydelene. Hver bydel er f.eks. ansvarlig for renovasjon og en del andre offentlige tjenester. De er delt i to grupper, indre London og ytre London.

City of London er ikke en bydel på lik linje med de øvrige, men en selvstendige by beliggende midt i London. City of Westminster har også egen bystatus, men administreres som en vanlig bydel.

Klima i London

London har et temperert klima med regelmessig, lett regn gjennom hele året. Juli er varmeste måned, med gjennomsnittstemperatur ved Greenwich på 13,6 °C til 22,8 °C. Den kaldeste måneden er januar, med gjennomsnittlig 2,4 °C til 7,9 °C. Gjennomsnittlig årlig regnfall er 583,6 mm, og februar er normalt den tørreste måneden. Snø er uvanlig i selve London, selv om det regelmessig er snø i område rundt; dette skyldes at den ekstra varmen storbyen genererer gjør byen omkring 5 °C varmere enn omkringliggende områder på vinteren.